Ballon Media vindt uw privacy belangrijk. Door op "Verzenden" te klikken, verklaart u kennis te hebben genomen van onze privacyvoorwaarden.

Privacy statement
Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Ballon Media vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens".

Als u uw persoonsgegevens aan Ballon Media meedeelt, zullen die door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar doel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van nieuwe of belangwekkende titels op de website of van haar acties en wedstrijden, of - indien u dat wenst - om u de elektronische nieuwsbrief te kunnen toezenden. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin. 

Daarnaast kan Ballon Media uw persoonsgegevens meedelen aan door haar zorgvuldig geselecteerde commerciële partners. Indien u dit niet wil, volstaat het een emailbericht te richten aan info@ballonmedia.com.

U kan zich ten allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief. Dit kan door in de nieuwsbrief te klikken op de knop ‘Uitschrijven’ of door een mail te sturen naar info@ballonmedia.com. Indien u niet langer wil dat Ballon Media uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van Ballon Media, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Dat kan door een emailbericht te sturen aan info@ballonmedia.com.

Alle berichten die u aan Ballon Media richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen door haar binnen een redelijke termijn worden beantwoord.

Als u uw thuisadres meedeelt aan Ballon Media, zal u daarop alleen die informatie ontvangen die u heeft aangevraagd. U zal door Ballon Media alleen telefonisch worden gecontacteerd als u dit zelf heeft gevraagd of als het nodig is voor de organisatie van een wedstrijd of actie (bv. als u een prijs gewonnen heeft).

Contactadres en zetel van de vereniging

Ballon Media
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0425 148 327 
website: www.ballonmedia.com
email: info@ballonmedia.com
 


Contactpersoon privacybeleid

Als u vindt dat het privacybeleid van Ballon Media niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen daaromtrent heeft, kan u steeds contact opnemen met:
Ballon Media: schriftelijk aan het contactadres of digitaal via info@ballonmedia.com
 

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Contactadres:
Hoogstraat 139, 1000 Brussel,
T. +32 2 213 85 40
E. commission@privacycommission.be
W. www.privacycommission.be

Op de website van de Commissie vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving en kan u de volledige wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten raadplegen.
 

Ballon Media België

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen - België
T. +32 (0)3 294 15 00
F. +32 (0)3 294 15 01
E. info@ballonmedia.com

BTW BE 0425 148 327

Ballon Media France

15-27 rue Moussorgski
F-75018 Paris - France
T. +33 (0)1 70 38 56 00
F. +33 (0)1 70 38 56 02
© 2011 Development by BrainSolutions | Powered by KenticoCMS