WEDSTRIJDREGLEMENT ROBBEDOES WEDSTRIJD

Organisatie
De Robbedoeswedstrijd is een organisatie van Ballon Media, F. Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, in samenwerking met TUI Airlines,
Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende.

Periode
De wedstrijd loopt vanaf 31/05/2017 tot en met 30/06/2017.

Wie kan deelnemen? En wat kunnen zij winnen?
De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen. Om geldig deel te nemen aan de Robbedoeswedstrijd moet de deelnemer
vier wedstrijdvragen beantwoorden via www.ballonmedia.com/robbedoeswedstrijd.

Op 01/07/2017 worden twee winnaars uitgekozen, waarvan één Belgische deelnemer en één Nederlandse deelnemer. Deze
deelnemers moeten de eerste drie kennisvragen van het wedstrijdformulier correct beantwoord hebben en hebben bij de
schiftingsvraag een aantal ingevuld dat het dichts aanleunt bij het daadwerkelijk aantal deelnemers op 30/06/2017 om 24u.

De prijs wordt uitgereikt onder de vorm van een waardebon van € 700, geldig op het volledige aanbod uit de brochure TUI
Autovakanties Frankrijk ZOMER 2017. Met deze bon kan de winnaar of winnares terecht in een TUI shop. De bon geldt als
korting bij betaling van het dossier en moet in 1 keer worden opgebruikt. De bon is geldig voor afreis t.e.m. 25/10/2017 en kan
niet worden overgedragen of uitbetaald in geld. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en de bon zal worden
per post verstuurd. 

Deze prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en is dus niet overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard
worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden voor een ander type prijs.

Communicatie winnaar
Alle winnaars worden door Ballon Media gecontacteerd via het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De winnaars 
zullen ook bekend gemaakt worden op Facebook op 01/07/2017. Winnaars verklaren zich impliciet akkoord om hun naam
vermeld te zien via communicatiekanalen en publicaties van Ballon Media.

Algemeen
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen
correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband
met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd
en de organisatoren. Elke deelnemer geeft Ballon Media door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te
verwerken in haar databank zodat Ballon Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de
diensten van Ballon Media.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer formeel dat zijn naam gepubliceerd wordt in geval van een overwinning.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

Ballon Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.
Ballon Media behoudt zich recht voor de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht,
zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
 


Ballon Media België

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen - België
T. +32 (0)3 294 15 00
F. +32 (0)3 294 15 01
E. info@ballonmedia.com

BTW BE 0425 148 327
© 2011 Development by BrainSolutions | Powered by KenticoCMS